Rani javni uvid u plan detaljne regulacije naselja Rospi Ćuprija, Gradska opština Palilula

Pregled aktuelnih regulacionih planova i urbanističkih projekata, najava javnih uvida i diskusije o njima

Moderator: Igor

Igor
Korisnikov avatar
Site Admin
Postovi: 10733
Pridružio se: Sre Jan 10, 2007 1:15 am
Kontakt:
Pohvaljen: 7708
Pohvalio: 7658

Rani javni uvid u plan detaljne regulacije naselja Rospi Ćuprija, Gradska opština Palilula

Postod Igor » Pet Maj 19, 2017 11:31 am

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА РОСПИ ЋУПРИЈА, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

Текст елабората за рани јавни увид:
- Роспи ћуприја
Графички прикази:
- Постојећа намена
- Планирана намена

Рок за достављање примедби: 25. мај 2107. године
Адреса: Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије 1, Београд

Иницијатива: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда.
Одлука: „Службени лист града Београда“, бр. 77/16.

Површина: око 69.0 ха
БРГП укупно: постојеће - 235700м2; планирано - 1018550м2
Бр. становника: постојеће - 4620; планирано - 23003

Потенцијали простора:
Простор због свог положаја представља потенцијалну зону за развој комерцијалних, стамбених и резиденционалних садржаја. Вишњичка улица као будући центар тежишта изградње у oвој целини, Ада Хуја као планирани стамбено-комерцијални центар на Дунаву и планирана саобраћајна опслуженост подручја чине да предметно подручје има потенцијал за трансформацију постојећег изграђеног ткива лошег бонитета у будући стамбени - комерцијални центар. Планиране саобраћајница у окружењу као што су: Спољна магистрална тангента (СМТ), Сланачки пут, Вишњичка улица, продужетак Миријевског булевара, заокружиће овај простор и дефинисати његове границе, приступе и везе. Визија будућности простора Роспи ћуприје у многоме зависи од будућег развоја садржаја у околини. У току су активности на изради планске и пројектне документације у окружењу, а резултат је трансформација садашњих намена и начина коришћења.

Планирани садржај

Објекти и комплекси јавних служби:

Основна школа уз улицу Корнатска 2 и предшколска установа уз Корнатску 1.

Јавне саобраћајне површине:
Са источне стране простор тангира планирана саобраћајница Спољна магистрална тангента (СМТ) која има улогу да омогући вођење, пре свега теретног, саобраћаја ободно у односу на изграђено градско ткиво. Вишњичка улица (тангира простор са северне стране) постаје магистрална саобраћајница, од Сланачког пута до денивелисаног укрштања са СМТ планирана за реконструкцију како би имала континуитет у профилу са реализованим делом од улице Мије Ковачевића до улице Сланачки пут. Сланачки пут од раскрснице са Вишњичком улицом до денивелисаног укрштаја са СМТ постаје магистрална саобраћајница.

Уклапање варијантног решења “Београдског метроа” препушта се потенцијалној даљој техничкој разради, а развој јавног градског превоза ће се планирати у складу са развојним плановима Дирекције за јавни превоз.

Канализациона мрежа и објекти:
Траса главног колектора – интерцептора пролази делом предметне територије. Од улице Вишњичке до улице Сланачки пут надслој изнад колектора се креће од 3,0m до 5,0m, па је потребно дефинисати заштину зону колектора, по 2,5м од спољне ивице профила, у којој је забрањена изградња објеката.

Планиране зелене површине:
Планиране су јавне зелене површине типа зеленог коридора као и заштитне зелене површине. Зелени коридор планиран је као континуални појас зеленила уз Миријевски поток са ритмично постављеним пунктовима за краћи одмор и задржавање људи и максималним уделом непорозних површина 30% површине коридора.

Заштитне зелене површине планирају се у зони постојећих далековода као заштитни масиви аутохтоне вегетације, минимално опремљени, са минималним процентом незастртих површина. Опремање простора планира се ван зоне заштитног појаса далековода, чиме се онемогућава задржавање људи у зонама које су штетне по здравље људи. Шумски појас планиран је уз планирану саобраћајницу СМТ. Планирано је да има заштитну функцију, али и да се омогући одмор и пасивна рекреација локалног становништа.

Планиране површине за становање:
Планира се трансформација која подразумева замену постојећих објеката лошег квалитета, односно планирање нове вишепородичне изградње у складу са савременим стандардима.

Санација неплански формираних блокова предвиђена је за зону С7 (оријентациона планирана спратност до П+4+Пк/Пс), у средишњем делу насеља а између планиране спољне магистралне тангенте (СМТ) и постојеће саобраћајнице - Миријевски булевар.

Становање у новим комплексима (зона С10) планира се у јужном делу насеља а између планиране спољне магистралне тангенте (СМТ), постојеће саобраћајнице - Миријевски булевар и постојег вишепородничког насеља (“Орловско насеље”).

Планиране површине за мешовите градске центре:
Мешовити градски центар у зони више спратности (зона М4) планира се као део линијског центра оријентационе планиране спратности П+8+Пк/Пс, изузетно до П+12+Пк/Пс, који треба да настане трансформацијом постојећег ткива, након реконструкције Сланачког пута. Зона је дефинисана између Вишњичке улице и дела реконструисаног Сланачког пута.

Мешовити градски центар у зони средње спратности (зона М5) планира се као део центра оријентационе планиране спратности П+4+Пк/Пс и трансформише од постојећег привредног комплекса циглане (“Јединство’’) који се већим делом налази у зони планиране трасе спољне магистралне тагенте (СМТ).

Планиране комерцијалне зоне и градски центри:
Комерцијални садржаји у зони средње спратности (К2), оријентационo П+4+Пк/Пс, планирани су у зонама трансформације напуштених привредних комплекса (’’Памучни комбинат’’ и ’’Партизански пут’’), односно дуж Миријевског булевара и Вишњичке улице. Са комерцијалним садржајима су компатибилни комплекси јавних служби, верски комплекси, као и остале компатибилне намене.

Зона пратећих комерцијалних садржаја (зона К4), оријентационе планиране спратности П+2, планирана је линеарно на јужном делу предметног подручја а уз Миријевски булевар. Пратећи комерцијални садржаји имају типичан садржај центара месних заједница који обухвата комерцијални део и део који задовољава јавне потребе локалног нивоа.

……………….

Приручник за разумевање појмова
Документација: Рани јавни увид у ПДР Роспи ћуприја
Pohvale za post: 1
Bgradjanin
Novice
Postovi: 13
Pridružio se: Čet Jan 28, 2016 6:24 pm
Kontakt:
Pohvaljen: 47
Pohvalio: 6

Re: Rani javni uvid u plan detaljne regulacije naselja Rospi Ćuprija, Gradska opština Palilula

Postod Bgradjanin » Sub Maj 20, 2017 4:31 pm

Gledajuci namenu reklo bi se da je solidna nova preraspodela. Uvodjenje ulice nova1 ce omoguciti stvaranje novih stambenih blokova.
boca-ica
Korisnikov avatar
Expert
Postovi: 7868
Pridružio se: Pet Apr 02, 2010 4:58 am
Kontakt:
Pohvaljen: 2447
Pohvalio: 669

Re: Rani javni uvid u plan detaljne regulacije naselja Rospi Ćuprija, Gradska opština Palilula

Postod boca-ica » Sub Maj 20, 2017 6:05 pm

Kakvo je to predloženo rešenje za ušce Mirijevskog potoka ? :shok:
Oni su potok vec pretvorili u kanalizacionu cev koja se izliva u rukavac, te više od kilometar u krug guši ljude


Opcije
prva je izlaznu cev produžiti do glavnog toka Dunava ako žele da ožive adu Huju i sam rukavac
i druga
Vezu - nasip do ade Huje da probiju i omoguce upliv dela Dunavske matice koja bi kanalizaciju iznosila iz rukavca

Evo kakvo rešenje je predloženo u tom ,,stručnom,, elaboratu :
Зелени коридор планиран је као континуални појас зеленила уз Миријевски поток са ритмично постављеним пунктовима за краћи одмор и задржавање људи и максималним уделом непорозних површина 30% површине коридора.

Jedino ako planiraju a sumljam, u ponovno oživljavanje Mirijevskog potoka
Elaborat za rani uvid.jpeg
Elaborat za rani uvid.jpeg (13.92 KiB) Pogledano 4516 puta
postoji 1.000 razloga za necu, a 1 za hocu :)

Povratak na “Javni uvidi gradskih planova i urbanističkih projekata”

Ko je OnLine

Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 1 gost